Doğru Analiz

Personel seçiminden yönetimine, uygulama tasarlanmasından kodlanmasına kadar tüm süreçlede doğru analiz işin temelinde yer almaktadır.

Doğru Planlama

Kurumların vizyonlarının belirlenmesinden büyüme hedefine, analizden dönüşüme kadar doğru planlama her kuruluş için geleceğe ışık tutar.

Başarılı Dönüşüm

Başarılı dönüşümün formülünde yöneticinin sağlam iradesi, doğru analiz ve doğru planlama vardır.

KURULUM

Uçtan uca sistem, güvenlik ve yazılım platform kurulumları

EĞİTİM

Kurumsal, sistem, yazılım alanlarında farkındalık eğitimleri

DANIŞMANLIK

Kurumsal kimlik, dijital dönüşüm ve bilişim alanlarında danışmanlık

Dijital & Kurumsal Dönüşüm

Dijital dönüşüm, bir şirketin, kurumun ya da kuruluşun dijital çağa ayak uydurmak için, pazarlamadan iş modeline, otomasyondan organizasyon yapısına kadar tüm süreçlerini hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak yönetmesine verilen genel bir tanımdır. Bu nedenle dijital dönüşümü sadece internet sitesi revizyonu veya verileri dijitalleştirmenin ötesine taşıyoruz, uçtan uca bir dönüşüm planlıyoruz.

Çalışmamıza başlarken, Doğru Analiz, Doğru Planlama ve Başarılı Dönüşüm temel ilkeleriyle dijital olgunluk raporunuzu oluşturuyoruz. Dönüşüm adımlarını fazlara ayırıyor, paralel dönüşüm süreçleri belirliyor ve tüm dönüşümü birlikte yönetiyoruz.

İletişime Geçin

Linux & Açık Kaynak Kod Dönüşüm

Dünya üzerinde güçlü ekonomiye sahip olmak ve teknolojide dışa bağımlı olmamak için Açık Kaynak Teknoloji kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir.

Ludigify, kurumların açık kaynak teknolojilere dönüşüm projelerinde uçtan uca çözümler sunuyor.

Çalışmamıza başlarken, Doğru Analiz, Doğru Planlama ve Başarılı Dönüşüm temel ilkeleriyle dijital olgunluk raporunuzu oluşturuyoruz. Kurum içerisindeki tüm uygulamaları dahil ederek oluşturduğumuz dönüşüm raporu ve plan doğrultusunda dönüşümü faz faz planlıyoruz.

 • Dijital Dönüşüm
 • Müşteri odaklı çözümler
 • Maliyet etkin çözümler

Dönüşüm sürecinde personelleri sürecin içerisine katıyor, gerekli eğitimleri sağlıyor ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz.

"TÜBİTAK İş Ortağı" olarak Linux, Açık Kaynak Kod ve Özgür yazılımlara göç projelerini hayata geçiriyoruz.

İletişime Geçin

SAP – ERP Çözümleri

Kuruma özel uçtan uca yapılan analiz çalışmaları sonrasında kurumun ihtiyaçlarına uygun ERP yazılım geliştirme haritası oluşturulur. Deneyimli SAP ekibimiz sayesinde siparişten, lojistik süreçlerine kadar tüm çözümleri sağlamaktayız. SAP modülleri yanı sıra kurum içerisinde kullanılan farklı uygulamalar ile entegrasyon çözümleri sunmaktayız.

Başlıca Ludigify’ın çözüm sunduğu SAP modülleri;

 • FI

  Finansal işlemleri yönetmek için kullanılan SAP FI ve SAP CO modülleri sektör bağımsız olarak bütün şirketler için gerekli modüllerdir. SAP FI (Financials / Mali Muhasebe) modülünde şirketlerde oluşabilecek tüm muhasebe kayıtlarının tutulabileceği ve raporlanabileceği işlemler mevcuttur. FI modülü temel olarak; Genel Muhasebe, Satıcılar Muhasebesi, Müşteriler Muhasebesi, Duran Varlıklar Muhasebesi şeklinde kategorize edilebilir.

 • SD

  SAP SD (Sales and Distribution / Satış ve Dağıtım) modülü satış ve sevkiyat süreçlerinizi etkin biçimde yönetmenizi sağlayan modüldür. SD modülü ile fiyatlandırma koşulları esnek şekilde tanımlanır, kredi ve risk yönetimi yapılır, teklif takipleri ve müşteri sözleşmeleri yönetilir. Ambalajlama, nakliye ve nakliye planlama gibi işlemlerde modülün kapsadığı fonksiyonlar arasındadır.

 • MM

  SAP MM (Materials Management / Malzeme Yönetimi) modülü, bir şirketin malzeme ihtiyaç planlama, satın alma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. İş akışına dayalı işleme işlevleriyle tüm satın alma proseslerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesine ve fatura kontrolüne olanak sağlar, kesin envanter ve depo yönetimiyle tedarik ve depolama maliyetlerini düşürür.

 • PP

  Üretim yapan şirketlerde üretim planlama ve üretim yürütme süreçlerinin takibi için SAP PP (Production Planning / Üretim Planlama ve Kontrol) modülü kullanılır. SAP’de tahmin ve ihtiyaç yönetiminden başlayan ve üretimin tamamlanıp üretilen malzemenin stoğa girmesine kadar geçen sürecin tamamı PP modülü altında yürütülür. PP modülü her üretim tipine ve her sektöre uyarlanabilen geniş bir fonksiyon setine sahiptir.

 • PM

  Bakım onarım süreçlerini sistem üzerinden takip etmek isteyen şirketler için SAP’nin kurumsal kaynak planlama uygulaması altında sunduğu modül SAP PM (Plant Maintenance / Bakım Onarım) modülüdür. PM modülü ile bakımı yapılan her türlü ekipmanın arizi ve planlı bakım işlemleri yönetilir. Satın alma, maliyet muhasebesi, finans ve stok yönetimi süreçleri ile birebir entegrasyona sahip olan modül ile bakım ihtiyaçlarınız için otomatik satın alma emri açabilir, planlı / fiili bakım maliyetlerinizi anlık olarak izleyebilir, yedek parka stoklarını izlenebilir kılarak stoklarla ilgili satın alım ve sarf işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 • QM

  Şirketlerdeki giriş, proses ve çıkış kalite kontrol işlemlerini sistem üzerinde takip edilebilir kılmak için SAP QM (Quality Management / Kalite Yönetimi) modülü kullanılmaktadır. QM modülü ile satın alma, üretim, sevkiyat, kalibrasyon süreçlerinde, fason imalatlarda, numunelerde, üretim bitişlerinde, iadelerde ve sertikalarda kalite kontrol işlemleri sistemde tanımlı kontrol listeleri üzerinden satın alma, üretim, stok yönetimi, sevkiyat fonksiyonları ile entegre bir şekilde gerçekleşir.

 • VM

  SAP WM modülü ile depo yapısı belirlenir ve mal girişi, mal çıkışı başta olmak üzere bir depoda gerçekleştirilebilecek bütün mal hareketlerinin depo alanları bazında takibi ve yönetimi yapılır. Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama, Satış Dağıtım, Kalite Yönetimi gibi modüllerle entegre şekilde çalışarak malzemelerin üretimden sevkiyata kadar olan süreçlerde eksiksiz takibini sağlar.

 • ISU

  Enerji dağıtım firmalarının süreçlerinin baştan sona çözüme ulaşmak için SAP’nin geliştirdiği bir ERP uygulamasıdır. IS-U uygulaması elektrik, doğalgaz ve su dağıtımı firmaları dışında atık yönetimi konusunda faaliyet gösteren firmalarda da uygulanabilmektedir. FI-CA, WM, BI & INV, LEGAL uygulamalarını içermektedir.

 • SLCM

  TODO


İletişime Geçin

CRM Çözümleri

Her büyüklükteki işletmelerin tüm müşteri ilişkileri yönetimi ihtiyaçlarını karşılayabilen açık kaynak kodlu ve lisans ücreti bulunmayan Vtiger CRM ürünü tercih edilmektedir.

Vtiger CRM ile Kurum ihtiyaçlarına yönelik, iş akışları belirlenerek modül geliştirmeleri, eğitim ve yazılım desteği verilmektedir.

İletişime Geçin

Web Ve Mobil Çözümler

Yapılan araştırmalar sonucunda kullanıcı deneyim eğilimleri gösteriyor ki gelişmiş ülkelerde üretim tesislerinden son kullanıcıya kadar tüm alanlarda mobil uygulama kullanım oranları gün geçtikçe artıyor.

Tecrübeli mobil yazılım uzmanlarımız ile hızlı ve etkili bir şekilde proje bazlı IOS ve Android tabanlı kurum ihtiyaçlarına yönelik mobil uygulama geliştirme ve tasarım çalışmaları sunuyoruz.

Kurumların mobil uygulama süreçlerini geliştiriken ihtiyaç dahilinde platform bağımsız web tabanlı uygulama geliştirme ve tasarım hizmetleri sunmaktayız.

İletişime Geçin

İş Süreçleri Yönetimi

Kurumsal dönüşüme katkı sağlayacak bu çalışma sayesinde, tüm birimlerinizin yeniden yapılanmasına bir altyapı sunuyoruz. Günümüzde gelişen teknolojiler ile olağanüstü müşteri deneyimleri yaratmanın giderek vurgulanması, rekabetçi kalmak isteyen şirketleri BPM uygulamalarını benimsemeye ve BPM yazılımları edinmeye yöneltiyor.

Kuruluşların maliyetlerini düşürmek, iş yapış şeklinizi hızlandırmak için ölçülebilir bir yapı kurmak gerekiyor. İş süreçlerine uçtan uca görünürlük kazandırmak için başta detaylı analiz çalışması yaparak, tüm süreçlerin belirlenmesini sağlıyoruz. Verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek için iş süreçlerinizi dijitalleştiriyor, dijital ortama taşıdığımız süreçlerinizi mutlaka BPMN 2.0 standartlarında modelliyoruz. Tüm uygulamalarınız ile entegre çalışmasını sağlıyor, bu hizmeti sağlarken eksik gördüğümüz yazılımları süreçlerinizi revize ederek kazandırıyor. Bu çalışma sonucunda tam entegre bir yapı tasarlamış oluyoruz.

İletişime Geçin

Veritabanı Çözümleri

Başarılı ekibimizle Oracle-Microsoft SQL Server Veritabanı kurulum, upgrade ve migration projeleri, Oracle Exadata/ODA performans iyileştirme projeleri, Oracle-Microsoft SQL Server, Oracle – PostgreSQL dönüşümü, Veritabanı performans iyileştirme projeleri, Veri ambarı projeleri, danışmanlık, proje sonrası bakım ve destek hizmetleri faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Tüm bu çalışmalarla birlikte, Oracle ve Microsoft ürünlerine ait workshop şeklinde uygulamalı eğitimler düzenleyerek çözümlerimize sizleri dahil ediyoruz.

İletişime Geçin

Ağ Ve Sistem Çözümleri

Günümüzde büyüyen işletmelerde çalışanların verimli olabilmeleri için iletişim ağı teknolojilerinin kuruma özel tasarlanması gerekmektedir. Doğru ağ ve güvenlik yapısı ile düşük maliyet, iş sürekliliği ve her yerden erişim avantajı kazanmış olacaksınız.

Ağ tasarımında kurumların ihtiyaçlarının yanında güvenlik ihtiyaçlarının da göz önünde tutulması gerekir.Çözümlerimiz kolay ve Open Source ürün kullanımı ile düşük maliyet yüksek güvenlik prensiplerine dayanarak kurumların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 • Email
 • Spam filtre sistemleri
 • VPN Sanal Ağ Çözümleri
 • Antivirüs çözümleri
 • Ağ Güvenlik Duvarı ve cihazları Çözümleri
 • Kablosuz ve Yerel ağ güvenliği danışmanlığı
 • Penetrasyon Testi Hizmeti
 • Linux & Windows Sunucu Yönetimi
 • Kurumsal Bulut Uygulaması
 • Kurumsal Bulut Uygulaması
 • Siem Çözümleri
 • Kimlik Yönetim Yazımları
İletişime Geçin

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Ludigify, kurumların KVKK yönetim sisteminin kurulması ve kurumlar tarafından yönetilebilmesi adına eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde barındırılan yazılım hizmetlerinin KVKK yönetim sistemine uygunluk raporun çıkartarak kurumun yönetsel zafiyetlerden kurtulmasını sağlamaktadır.

İletişime Geçin

Tesis Güvenlik Çözümleri

Resmi veya özel kurumlarin çevre koruması, izlemesi ve giriş-çıkış kontrolü gibi tüm tesis güvenliği çözümlerini, birbiriyle entegre çalisabilen son teknoloji ürünleri kullanalarak tasarlanmaktayiz.

 • Kapali devre kamera sistemleri
 • Sensör fiberoptik kablolar
 • Görüntü analizi yazilimlari
 • Yol engelleyiciler (road blocker)
 • Boy ve kollu turnikeler
 • Kartli ve biyometrik geçis sistemleri

hizmetlerinin dışında, iç mekan haritalama ve panorama hizmeti sağlamaktayız. Üzerinde yüksek çözünürlüklü kameralar, sensörler ve lidar sistemi bulunan cihazlarımız yardımı ile tesislerin iç ve dış haritalama, panoramik görüntüleme sistemleri, sabit sistemlere göre çok daha hızlıdır. Aynı şekilde hızlı veri işleme sürecinden sonra binalarınızı, kampüslerinizi ve tesislerinizi bir kaç gün içinde sayısallaştırıyoruz.

İletişime Geçin
İstanbul

Cevizli Mh. Zuhal Cd. No : 44 B Blok D:45
Ritim İstanbul Plaza
Maltepe/İstanbul

0216 755 2006
+90 0531 253 1423

.

İletişime Geçin
Londra

27, Old Gloucester Street
London / UK
WC1N 3AX

info@ludigify.com


.

İletişime Geçin

İletişim İçin


Ortaklıklarımız